Logo

Over Dutch Delta Cruise Port

xx

De Dutch Delta Cruise Port (DDCP) is de markontwikkelende schakel tussen de routeontwikkeling, ontwikkeling van het toeristisch product, de benodigde infrastructuur en de overkoepelende marketing. Deze inspanningen leiden tot focus, regie en middelen en daarmee tot een aantrekkelijker ‘cruiseproduct’. Dat leidt tot het versterken van de regionale en bovenregionale aan de riviercruise sector verbonden economie en het versterken van de cruisepositie van Nederland.

De Dutch Delta Cruise Port kent vier doelen:

1. Bovenregionaal aanspreekpunt sector
Onder de sector verstaan we in dit verband de direct aan de riviercruisesector verbonden bedrijven zoals rederijen, (intoming)touroperators, kennis- en brancheorganisaties, en agenten. De sector hoeft zich niet meer, voor productontwikkelings- en infrastructurele aangelegenheden te wenden tot verschillende personen en organisaties, maar heeft een centraal aanspreekpunt voor vragen, suggesties en registraties.

2. Gezamenlijke B2B-marketing en positionering
aanpak met als doel dat de sector de Dutch Delta leert kennen en opneemt in hun productaanbod.

3. Gezamenlijke kennisopbouw en kennisuitwisseling
Bundelen en ontsluiten van kennis over marktontwikkelingen, details over de gewenste infrastructuur, kosten, invulling van het toeristisch product en specifieke informatie over marktpartijen.

4. Versterken netwerk
Netwerk op een grotere schaal dan de regionale schaal inzetten en met elkaar verbinden ten behoeve van het vergroten van draagvlak, stakeholdermanagement en effectief investeren.

Over Dutch Delta Cruise Port