Logo

Dutch Delta Cruise Port van start

Dutch Delta Cruise Port van start

PERSBERICHT
Maandag 19 november 2019
Rotterdam

Dutch Delta Cruise Port van start

Aanstaande donderdag, 22 november vanaf 14. 00 uur in het Energiehuis te Dordrecht is de formele start van de Dutch Delta Cruise Port.

Naast Amsterdam Cruise Port (ACP) krijgt Nederland daarmee in de Zuidwestelijke Delta een tweede samenwerkingsverband gericht op de ontwikkeling en de vermarkting van het riviercruise product en een aanspreekpartner voor de sector.

Het afgelopen jaar heeft BLOC samen met de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Holland en de regio’s Waterdriehoek, Vestingdriehoek, Waterpoort en verschillende Zeeuwse gemeenten voorbereidingen getroffen voor de oprichting van de Dutch Delta Cruise Port (DDCP). Daarnaast is er een speciale “taskforce”, bestaande uit touroperators, rederijen en nautisch specialisten, die de Cruise Port met raad en daad bijstaan.

De Dutch Delta Cruise Port wil een schakel zijn tussen de regionale en lokale overheden, het toeristisch-recreatief bedrijfsleven, de havenbedrijven, marketingorganisaties en last but not least de riviercruisesector zelf.

Een van de taken van de DDCP is om overheden te ondersteunen en te informeren bij beslissingen over investeringen op het gebied van infrastructuur en mobiliteit, -over kansen die de riviercruisesector biedt voor de lokale economie en wat de cruise industrie betekent voor de eigen bevolking en het lokale bedrijfsleven. Het opbouwen en realiseren van een kenniscentrum, gevoed door research en samenwerking met andere organisaties in de internationale riviercruisesector ziet de DDCP tevens als een belangrijke taak.

Voor ondernemers en marketingorganisaties kan de DDCP helpen bij het ontwikkelen van de juiste programma’s en producten en ze in contact brengen met touroperators, reders en agenten. Daarnaast wil de Cruise Port, waar gewenst, een platform bieden voor de achterban tijdens marketingactiviteiten in binnen- en buitenland.

Tijdens de startbijeenkomst voor en met stakeholders uit de regio’s en de riviercruiseindustrie  zullen Rik Janssen (gedeputeerde Zuid-Holland), Marco van Ingen (Rivermanager bij Scylla AG) en Fred Witte (partner BLOC en voorzitter van de DDCP) nader ingaan op het waarom en de rol van de Dutch Delta Cruise Port.

Voor meer informatie: Fred Witte, M:fred@bloc.nl I T: 06-16216779